SMA Neg.1 Bulukumba

SMA NEGERI 1 BULUKUMBA

Kepala Sekolah            : Drs.ABDUL RAHMAN,M.Si
Wakil Kepala Sekolah  :
1. Drs. H. Muh.Said, M.Si
2. Drs. Rustan
3. Sahabuddin, S.Pd, M.Si
4. Suriadi, S.Ag
Disertai dengan Kurang lebih 70 Tenaga Pendidik
Sekolah yang satu ini memang tidak diragukan lagi prestasinya, Sudah banyak alumni yang telah menunjukkan bukti nyata ini. Sekolah yang bertempatkan di jalan Bung Tomo 28 Bulukumba ini sekarang sangat diminati oleh para pelajar yang sekiranya akan tamat SMP. Banyak pilihan ekstrakulikuler yang dapat dipilih oleh siswa yakni :
1. Pramuka
2. Paskibraka
3. PMR
4. IT Club
5. E-Club
6. Karate
7. Kospala
8. KIR
9. Remaja Mesjid
10. PKS
Dan Tentunya OSIS, Salah satu kegiatan ku disekolah.
Berikut Rincian Pengurus Osis SMANSA 2012-2013
 Ketua Osis : Fathul Ash Siddiegy
W.K Osis I  : A. Muh.Ariansyah N
W.K Osis II : Inayatul Azizah
Sekretaris   : A.Bizauri Tenri Uleng
W.S Osis I  : Rifaldy Fajar
W.S Osis II : Lola Adriana
Bendahara  : Asdar
W. B           : Azzah Azizah As Sahih
Ketua Sekbid
I                  : Khaerul Fadly                   

      Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

II                : Humairah Nurul Izzah R        


1.      Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia

III               : Rezky Hutama Putra       


1.      Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

IV               : Muh.Akbar Bahmi   


1.      Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan/atau Olahraga sesuai Bakat dan Minat

V                : Tita Ayunimirta Yusuf    


1.      Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural

VI               : Nur Yaumi                 


1.      Pembinaan Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan

VII             : A. Nuur Taufiq Rahmat